Samarbeidspartner fårikålkjøtt: Slakthuset Eidsmo Dullum AS

Samarbeidspartner mandelpotet: Fjellmandel Oppdal SA

Barnas Bondegård: Styrsvollen Gård, Oppdal Sau og Geit, Oppdal Produsentlag

Andre viktige samarbeidspartnere:

Kjøpesentre:

Bank/Forsikring/Regnskap:

Hytter/byggefirma:

Byggvarer:

Elektro:

VVS:

Entreprenør/Grunnarbeid:

Spesialbutikker:

Media:

Servering:

Reiseliv/Transport: